Farma

O nás

Prehliadka farmy pre školy a tábory

Firma ISOKMAN trading export import s.r.o. je rodinná firma založená Ing. Emilom Laukom v roku 1991.
Po 23 rokoch v jeho úspešnej práci pokračuje ďalšia generácia rodiny Lauko – Cirjak.

Sme skúsený a spoľahlivý partner pre:
– vývoz plemenných jalovíc rôznych plemien do zahraničia
– dovoz plemenného dobytka zo zahraničia podľa požiadaviek chovateľov
– reprodukčné analýzy, plemenárske poradenstvo, predaj inseminačných dávok SBS a.s.

about-image

K činnostiam našej spoločnosti na Farme Bakova Jama patrí:

– prevádzkovanie certifikované zberného strediska pre vývoz hovädzieho dobytka do zahraničia spĺňajúce normy EÚ
– obhospodarovanie do 300ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch: Lieskovec, Zvolen, Sliač
– kompletná mechanizácia pre výrobu vlastných krmovín (seno, senáž) a pestovanie obilnín, poskytovanie služieb v rastlinnej výrobe
– senníky pre kvalitné uskladnenie krmovín
– ustajnenie a chov koní
– poskytovanie rekreačných jázd na koňoch
– prevádzka agropenziónu a kongresových priestorov
– výroba chutných farmárskych košov a eko-boxov Koštovka – pravá slovenská
– farmársky streetfood Koštovka – bufet z maringotky
– letné denné tábory Detský Farm Camp

Referencie našich spokojných zákazníkov

S firmou Isokman spolupracujeme už viac rokov. Vývozy jalovíc do Grécka, Rumunska, viacerých oblastí Ruskej federácie a iných krajín, nám pomohli prekonať ťažké obdobia v chove dojníc a spolupodieľali sa na financovaní investícií na farme. Chcem vyzdvihnúť tiež korektný prístup zástupcov firmy, čo bolo dôležité najmä v rokoch, keď sme vyvážali 100 až 120 kusov ročne a išlo tým pádom o nemalé finančné prostriedky. Taktiež sme spolupracovali na viacerých stážach pre záujemcov o chovný materiál a akciách propagujúcich slovenský chov dobytka v zahraničí.“

PVOD Kočín, Ing. Stanislav Puvák

Ak by mi niekto položil otázku, s ktorou slovenskou obchodnou spoločnosťou sme mali za posledné desaťročie nevýznamnejšiu spoluprácu, bez rozmýšľania by som vybral firmu Isokman. Mali sme, čo sa týka objemu obchodnej spolupráce asi aj väčších partnerov. Prečo teda? Vybrali sme a zobchodovali sme s ňou veľký počet plemenných zvierat. Dohodnuté podmienky a pravidlá sa nemenili. Peniaze za všetky obchody sú na účte. Ale to čo je pre nás najzásadnejšie – s touto firmou sme sa dostali na trhy, na ktorých by sme inak neboli. Na trhy, ktoré sú z pohľadu medzinárodného obchodu považované za špecifické a ťažké. Ale tiež aj za veľmi dôležité a perspektívne. Preto nevnímame našu spoluprácu len z pohľadu výhodnosti pre našu firmu. Myslím si, že bola hlavne dôležitá pre slovenské poľnohospodárstvo.

AGROPARTNER, spol. s r. o., Ing. Vladimír Chovan

Hovädzí dobytok

ISOKMAN trading export import s.r.o. je registrovaná farma, ktorá spĺňa podmienky pre vývoz hovädzieho dobytka do EÚ ako aj do tretích krajín. Disponujeme zberným – vývozným strediskom s registrom farmy: E – 40787, Z – 10786.

Sme skúsený a spoľahlivý partner pre:
– vývoz plemenných jalovíc rôznych plemien do zahraničia
– dovoz plemenného dobytka zo zahraničia podľa požiadaviek chovateľov
– reprodukčné analýzy, plemenárske poradenstvo

Kontakt: Ing. Attila Cirjak
acirjak@isokman.sk
Tel: 0903 518 020

about-image

Pre chovateľov hovädzieho dobytka na Slovensku a v zahraničí zabezpečujeme:
– predaj a distribúciu inseminačných dávok a sexovaných inseminačných dávok spoločnosti SBS a.s.
– predaj embryí a technických pomôcok k inseminácii
– spracovanie zostáv o inseminácii, reprodukcii a teľnosti

Kontakt: Radoslav Kantorák
rkantorak@isokman.sk
Tel: 0911 618 020

Chov koní

Ustajnenie koní
Pre majiteľov koní ponúkame kvalitné boxové alebo pasienkové ustajnenie.

Boxové ustajnenie zahŕňa nadštandardný box o rozmeroch 4,2 x 4 metre s automatickým napájaním. Denné čistenie boxov, kŕmenie kvalitným senom a jadrom a vyvádzanie koní do výbehov podľa dohody s majiteľom sú samozrejmosťou. Starostlivosť o kone je zabezpečená skúseným personálom.

about-image

Pasienkové ustajnenie zahŕňa ustajnenie koní s letným resp. celoročným pobytom na pastvinách. Je vhodné pre kobyly so žriebätami a pre mladé kone. V prípade zimného ustajnenia ponúkame aj možnosť voľného ustajnenia na slamenej podstielke.

K dispozícii máme cca 50 hektárov oplôtkov s kvalitným siatym pasienkovým porastom, vonkajšiu pieskovú jazdiareň s hippotexom, kruhovku s pieskovým povrchom a vnútornú tréningovú halu.

Kontakt: Ing. Machalová Andrea
amachalova@isokman.sk
Tel: 0903 801 808

about-image

Rastlinná výroba a služby

Obhospodarujeme do 300 ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch Lieskovec, Zvolen a Sliač.

Našimi mechanizmami poskytujeme služby pre rastlinnú výrobu:
Rozmetanie priemyselných hnojív a maštaľného hnoja, postreky, sejba, orba, mulčovanie, bránenie, kosba, obracanie a zhrňovanie krmovín, lisovanie sena a slamy, práce nakladačom a nákladná doprava (traktor s vlečkou).

Kontakt: Ing. Ján Chalachan
isokman@isokman.sk
tel.: 0948 423 547