Farma

Bakova Jama

Jedinečné zážitky na jednej farme

Ubytovanie

Zisti viac

Aktivity

Zisti viac

Stravovanie

Zisti viac

Farma

Zisti viac
about-image

Náš príbeh

Príbeh firmy ISOKMAN a farmy Bakova Jama

Firma ISOKMAN trading export import s.r.o. je rodinná firma založená Ing. Emilom Laukom v roku 1991.

Pri svojom založení sa spoločnosť volala Ing. Emil Lauko – ISOKMAN trading export import s pôsobením na Látkach v okrese Detva a takmer okamžite sa stala jedným z najväčších slovenských vývozcov hovädzieho dobytka do zahraničia. V podnikaní Emilovi pomáhala aj jeho manželka Oľga.

V rokoch 1994 – 2007 presunul Emil svoje pracovné pôsobisko do mesta Zvolen a popri exporte, importe hovädzieho dobytka rozšíril svoje podnikanie aj o výrobu a predaj inseminačných dávok.
V tomto čase do jeho teamu pribudli aj súčasní pokračovatelia rodinného podnikania, Ing. Attila Cirjak a Ing. Marcela Lauková.

about-image

Emil kúpil farmu na Bakovej Jame v roku 2007. V tom čase bola z farmárskych budov len spúšť a iba obvodové múry dávali tušiť účel ich využitia. Nasledovala komplexná rekonštrukcia farmy a revitalizácia okolia, budovanie oplotenia pasienkov i prvej jazdeckej plochy.

Obdobie rokov 2009 – 2014 patrilo k najväšiemu obchodnému rozmachu spoločnosti, množstvu zahraničných klientov, ktorí našu farmu navštívili, a takisto ocenení, ktoré Emil za svoju inovatívnu a dlhoročnú prácu získal.

about-image

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udelili Emilovi ČESTNÉ UZNANIE za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

V novembri 2014 sa Emilova kariéra náhle a nečakane skončila, z poslednej služobnej cesty v zahraničí sa už nevrátil. Po 23 rokoch vedenie spoločnosti prevzala ďalšia generácia rodiny Lauko – Cirjak spolu s teamom dlhoročných spolupracovníkov. V spoločnosti s názvom ISOKMAN trading export import s.r.o. pokračujú v pôvodných plánoch otvárania farmy verejnosti.

20.08.2015 udelil minister Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zakladateľovi rodinnej firmy Isokman, Ing. Emilovi Laukovi Zlatú medailu in memoriam za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na šľachtenie a plemenitbu hovädzieho dobytka.  Cenu prevzala jeho dcéra, Ing. Marcela Lauková, konateľka ISOKMAN trading export import s.r.o.

about-image

Od roku 2015 sme otvorili agropenzión pre našich pravidelných hostí a zavítal k nám aj prvý DetskýFarmCamp. Zrekonštruovali sme zdroje kúrenia v hlavných budovách farmy, obnovili jazdeckú plochu a pridali osvetlenie, vybudovali šatňu pre jazdcov, postavili nové moderné kancelárskej priestory,  mechanizáciu rastlinnej výroby rozšírili o nové moderné poľnohospodárske stroje. A svetlo sveta uzrela aj naša Koštovka – pravá Slovenská a bufet z maringotky, priamo na farme.

Od roku 2022 nastal čas aj pre pravidelné tímové aktivity.

Isokman team tvoria ľudia „rôzneho živlu“. SPOLUpráca si vyžaduje, aby sme sa  zladili na spoločnú vlnu, rozprávali, počúvali, podporovali sa, a tak boli ÚSPEŠNÍ v tom, čo robíme! Jedinečný teambuilding v našej Koštovke pri kofole, kávičke a nanuku nemal chybu!

Aktivity